Sommarträff på Fridhem

Idag (27 juni) har årets sommarträff börjat. I år är vi på Fridhems folkhögskola och jobbar med Olle Adolphsons fina Mässa på svenska språket. Konsert i Torrlösa kyrka på torsdag.

15 körmedlemmar och 15 ytterligare kursdeltagare har tagit sig från olika håll i landet för att sjunga tillsammans. I år är vi även en sommarkurs i Fridhems folkhögskolas sommarkursutbud, så parallellt med vår körsång finns här ytterligare cirka 150 glada människor som spelar bridge, lär sig silversmide, dansar, skriver, målar, med mera med mera. Inspirerande!

Sommarkurs 2020 – Inställd!

På grund av den rådande covid-19-pandemin ställdes sommarträffen 2020 in helt och hållet.

Anmäl dig till en inspirerande och härlig sommarträff på Fridhems Folkhögskola med musik av Bob Chilcott och Olle Adolphson på programmet!

Sommarträffen 2020 äger rum på Fridhems Folkhögskola vecka 26. Incheckning på Fridhem sker från kl. 14 söndag 21 juni och kursen slutar fredag eftermiddag 26/6 med eftermiddagsfika vid tretiden.

Fridhems Folkhögskola: https://fridhem.fhsk.se/

Kurspresentation

Rikskörkursen Pro Musica har sin grund i den riksomfattande kör som startade ur en körledarkurs inom ABF 1954. Kursdeltagarna ville inte sluta sjunga tillsammans, och en ny kör var född. Eftersom kursdeltagarna var från alla delar av landet har kören fortsatt att vara öppen för medlemmar från hela landet. Den körkurs som Rikskören numera anordnar är uppdelad på två kurstillfällen: En vinterträff, som äger rum på Valla Folkhögskola i Linköping mellan nyår och trettonhelg, och en sommarträff som äger rum på olika folkhögskolor i Sverige (och ibland utomlands) i veckan efter midsommar.

Vid vinterträffen introduceras årets nya repertoarområde. Det musikaliska arbetet siktar emot den konsert som avslutar sommarträffen. Som deltagare i kursen förväntas du kunna ta eget ansvar för instuderingen av din stämma under tiden mellan vinter- och sommarträff. Under sommarträffen är arbetet koncentrerat mot ett musikaliskt fullödigt resultat på den avslutande konserten, inte mot inträning av stämmor.

Deltagande i vinterträffen är inte ett krav för deltagande i sommarträffen.

Repertoar

Årets verk:

Sommaren 2020 kommer vi att jobba med två mässor:

A Little Jazz Mass av Bob Chilcott, för kör och jazztrio

Mässa på svenska språket av Olle Adolphson, för kör a cappella

Notmaterial

Noter kan beställas genom Rikskören i samband med anmälan, eller så skickar du själv efter noter, exempelvis genom Gehrmans Musikförlag eller Echo Musik.

 • Olle Adolphson: Mässa på svenska språket (best.nr. Ejeby Förlag BEF-1091) 90 kr.
 • Bob Chilcott: A Little Jazz Mass (best.nr. Oxford University Press, ISBN: 9780193356177) ca. 100 kr.

Resefördelning

För att det ska vara möjligt att delta i Rikskörens verksamhet oavsett var i landet du är bosatt tillämpar vi resefördelning för medlemmar i Rikskören. Det innebär att var och en av kursdeltagarna efter avslutad kurs redovisar kostnaden för sitt billigaste resealternativ från hemorten och till kursorten. Den sammanlagda resekostnaden för kören slås sedan ut på alla kursdeltagarna. Kursdeltagare som inte är medlemmar i Rikskören täcker sina egna resekostnader.

Detta ingår i kursavgiften

 • Repetitioner och konsert, inkl. lokaler och övriga kostnader
 • Boende söndag-fredag i kursveckan
 • Frukost, lunchbuffé med minst 2 rätter att välja på, måltidsdryck och kaffe, eftermiddagsfika med kaka/bulle, kvällsvard och festmåltid sista kvällen
 • Professionell musikalisk ledning och samarbete med professionella musiker

Detta ingår inte i priset

 • Noter (kan beställas via till exempel Gehrmans förlag eller Echo Musik)
 • Resa till och från kursorten
 • Kvällsmat söndag 21/6
 • Dryck utöver måltidsdryck/mineralvatten till lunch och middag

Anmälningsvillkor och betalning

 1. Skicka in Din anmälan senast 15 mars 27 mars. Anmälan är bindande. Använd gärna formuläret nedan.
 2. Anmälningsavgift på 1.500 kronor ska vara kören tillhanda senast 27 mars 10 april. Betala till bankgiro: 5708-2737 (Swedbank), Rikskören Pro Musica.
 3. Sluträkning kommer efter 28 mars 11 april och ska vara betald senast 29 maj.
  Om du skulle ändra dig eller få förhinder kan du avanmäla dig fram till och med 28 maj. Då återbetalas ej anmälningsavgiften, men du får ingen ytterligare räkning. Vid avanmälan efter 28 maj debiteras du hela kursavgiften.
  OBS! Utebliven slutbetalning gäller inte som avanmälan. Endast skriftlig avanmälan, i brev eller per mail, gäller.
 4. Både anmälan och eventuell avanmälan görs skriftligen till: Inger Högström, Aklejavägen 5, 141 43 Huddinge alt. hogstrom.inger@gmail.com, eller genom att fylla i formuläret här på sidan.
  För att kursen ska genomföras måste minst 35 sångare vara anmälda senast 15 mars 27 mars 2020.

Kursen börjar på ankomstdagen. Priserna är för hela kursen, och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.

Medföljande

Medföljande gäster som inte deltar i körkursen välkomnas. Medföljande betalar boende och mat men ingen deltagaravgift. Vi kan varmt rekommendera att delta i någon av Fridhems Folkhögskolas sommarkurser under vecka 26. Priset blir detsamma som ovan. Se fridhem.fhsk.se.

Kursledning

Fredrik Winberg

Rikskören Pro Musicas dirigent och konstnärliga ledare sedan 2006 är Fredrik Winberg. Fredrik är utbildad sångare, dirigent och pedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har varit verksam i Sveriges körliv i över 20 år. Till vardags jobbar han med att sörja för återväxten av körsångare genom sitt arbete vid Adolf Fredriks musikklasser, där han leder legendariska Adolf Fredriks Flickkör. Han undervisar även i dirigering, körmetodik och körsång vid Musikhögskolorna i Örebro och Stockholm, samt leder Västerås Kammarkör.

Fredrik Winberg: www.fredrikwinberg.se