Sommarträff 2023

Till sommaren 2023 anordnar Rikskören ingen egen sommarträff, men uppmuntrar alla Rikskörens medlemmar att anmäla sig till den sommar-körkurs som nu för andra året i rad anordnas på Fridhems folkhögskola. Rikskören är i år samverkanspartner i kursen, i första hand på så vis att vi lånar ut vår körledare Fredrik Winberg, samt att vi naturligtvis just uppmuntrar våra medlemmar och gäster att anmäla sig till sommarkursen.

Anmälan görs direkt till Fridhems folkhögskola. Följ länken nedan för mer information och anmälan.

https://fridhemsfolkhogskola.se/sommarkurser/hitta-sommarkurs/coursedetails/160

Några informationspunkter som kan vara viktiga:

 • Rikskören kommer inte att ta ut någon anmälningsavgift för sommarträffen 2023
 • Styrelsen kommer inte att hantera några anmälningar till sommarkursen. All anmälan ska ske direkt till Fridhem.
 • Resefördelning kommer inte att tillämpas vid träffen i Svalöv.

Välkomna till Fridhem 26-30 juni 2023!

Musikhuset på Fridhems folkhögskola

Sommarkurs 2020 – Inställd!

På grund av den rådande covid-19-pandemin ställdes sommarträffen 2020 in helt och hållet.

Anmäl dig till en inspirerande och härlig sommarträff på Fridhems Folkhögskola med musik av Bob Chilcott och Olle Adolphson på programmet!

Sommarträffen 2020 äger rum på Fridhems Folkhögskola vecka 26. Incheckning på Fridhem sker från kl. 14 söndag 21 juni och kursen slutar fredag eftermiddag 26/6 med eftermiddagsfika vid tretiden.

Fridhems Folkhögskola: https://fridhem.fhsk.se/

Kurspresentation

Rikskörkursen Pro Musica har sin grund i den riksomfattande kör som startade ur en körledarkurs inom ABF 1954. Kursdeltagarna ville inte sluta sjunga tillsammans, och en ny kör var född. Eftersom kursdeltagarna var från alla delar av landet har kören fortsatt att vara öppen för medlemmar från hela landet. Den körkurs som Rikskören numera anordnar är uppdelad på två kurstillfällen: En vinterträff, som äger rum på Valla Folkhögskola i Linköping mellan nyår och trettonhelg, och en sommarträff som äger rum på olika folkhögskolor i Sverige (och ibland utomlands) i veckan efter midsommar.

Vid vinterträffen introduceras årets nya repertoarområde. Det musikaliska arbetet siktar emot den konsert som avslutar sommarträffen. Som deltagare i kursen förväntas du kunna ta eget ansvar för instuderingen av din stämma under tiden mellan vinter- och sommarträff. Under sommarträffen är arbetet koncentrerat mot ett musikaliskt fullödigt resultat på den avslutande konserten, inte mot inträning av stämmor.

Deltagande i vinterträffen är inte ett krav för deltagande i sommarträffen.

Repertoar

Årets verk:

Sommaren 2020 kommer vi att jobba med två mässor:

A Little Jazz Mass av Bob Chilcott, för kör och jazztrio

Mässa på svenska språket av Olle Adolphson, för kör a cappella

Notmaterial

Noter kan beställas genom Rikskören i samband med anmälan, eller så skickar du själv efter noter, exempelvis genom Gehrmans Musikförlag eller Echo Musik.

 • Olle Adolphson: Mässa på svenska språket (best.nr. Ejeby Förlag BEF-1091) 90 kr.
 • Bob Chilcott: A Little Jazz Mass (best.nr. Oxford University Press, ISBN: 9780193356177) ca. 100 kr.

Resefördelning

För att det ska vara möjligt att delta i Rikskörens verksamhet oavsett var i landet du är bosatt tillämpar vi resefördelning för medlemmar i Rikskören. Det innebär att var och en av kursdeltagarna efter avslutad kurs redovisar kostnaden för sitt billigaste resealternativ från hemorten och till kursorten. Den sammanlagda resekostnaden för kören slås sedan ut på alla kursdeltagarna. Kursdeltagare som inte är medlemmar i Rikskören täcker sina egna resekostnader.

Detta ingår i kursavgiften

 • Repetitioner och konsert, inkl. lokaler och övriga kostnader
 • Boende söndag-fredag i kursveckan
 • Frukost, lunchbuffé med minst 2 rätter att välja på, måltidsdryck och kaffe, eftermiddagsfika med kaka/bulle, kvällsvard och festmåltid sista kvällen
 • Professionell musikalisk ledning och samarbete med professionella musiker

Detta ingår inte i priset

 • Noter (kan beställas via till exempel Gehrmans förlag eller Echo Musik)
 • Resa till och från kursorten
 • Kvällsmat söndag 21/6
 • Dryck utöver måltidsdryck/mineralvatten till lunch och middag

Anmälningsvillkor och betalning

 1. Skicka in Din anmälan senast 15 mars 27 mars. Anmälan är bindande. Använd gärna formuläret nedan.
 2. Anmälningsavgift på 1.500 kronor ska vara kören tillhanda senast 27 mars 10 april. Betala till bankgiro: 5708-2737 (Swedbank), Rikskören Pro Musica.
 3. Sluträkning kommer efter 28 mars 11 april och ska vara betald senast 29 maj.
  Om du skulle ändra dig eller få förhinder kan du avanmäla dig fram till och med 28 maj. Då återbetalas ej anmälningsavgiften, men du får ingen ytterligare räkning. Vid avanmälan efter 28 maj debiteras du hela kursavgiften.
  OBS! Utebliven slutbetalning gäller inte som avanmälan. Endast skriftlig avanmälan, i brev eller per mail, gäller.
 4. Både anmälan och eventuell avanmälan görs skriftligen till: Inger Högström, Aklejavägen 5, 141 43 Huddinge alt. hogstrom.inger@gmail.com, eller genom att fylla i formuläret här på sidan.
  För att kursen ska genomföras måste minst 35 sångare vara anmälda senast 15 mars 27 mars 2020.

Kursen börjar på ankomstdagen. Priserna är för hela kursen, och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.

Medföljande

Medföljande gäster som inte deltar i körkursen välkomnas. Medföljande betalar boende och mat men ingen deltagaravgift. Vi kan varmt rekommendera att delta i någon av Fridhems Folkhögskolas sommarkurser under vecka 26. Priset blir detsamma som ovan. Se fridhem.fhsk.se.

Kursledning

Fredrik Winberg

Rikskören Pro Musicas dirigent och konstnärliga ledare sedan 2006 är Fredrik Winberg. Fredrik är utbildad sångare, dirigent och pedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har varit verksam i Sveriges körliv i över 20 år. Till vardags jobbar han med att sörja för återväxten av körsångare genom sitt arbete vid Adolf Fredriks musikklasser, där han leder legendariska Adolf Fredriks Flickkör. Han undervisar även i dirigering, körmetodik och körsång vid Musikhögskolorna i Örebro och Stockholm, samt leder Västerås Kammarkör.

Fredrik Winberg: www.fredrikwinberg.se

Sommarkurs 2019

Anmäl dig till en inspirerande och härlig sommarvecka, med Duke Ellingtons Sacred Concert på programmet!

Duke Ellington
Duke Ellington

Årets sommarkurs med Rikskören Pro Musica kommer att handla om Duke Ellingtons Sacred Concert, i arrangemang för sopransolist, blandad kör, blåskvartett och kompgrupp av John Høybye och Anders Ekdahl.

Sacred Concerts är olika sammanställningar av  körkompositioner av Duke Ellington från första hälften av 1960-talet. De hade stor framgång 1965 vid uruppförandet i Grace Cathedral i San Francisco. Senare framfördes de vid konserter med lokala körer runtom i världen, därav många gånger i Norden och Sverige, då ofta med Alice Babs som sångsolist. Fram till sin bortgång 1974 ägnade sig Duke Ellington i stor utsträckning åt andlig musik. Hans Sacred Concerts kan ses som första steget i denna riktning.

Schema

Sommarkursen 2019 äger rum på Lida Friluftsgård i Huddinge vecka 26, med avslutande konsert i Huddinge kyrka lördag 29 juni.

Angivet schema kan komma att ändras vad gäller innehållet i vissa pass.

Kurspresentation

Rikskörkursen Pro Musica har sin grund i den riksomfattande kör som startade ur en körledarkurs inom ABF 1954. Kursdeltagarna ville inte sluta sjunga tillsammans, och en ny kör var född. Eftersom kursdeltagarna var från alla delar av landet har kören fortsatt att vara öppen för medlemmar från hela landet. Den körkurs som Rikskören numera anordnar är uppdelad på två kurstillfällen: En vinterträff, som äger rum på Valla Folkhögskola i Linköping mellan nyår och trettonhelg, och en sommarträff som äger rum på olika folkhögskolor i Sverige (och ibland utomlands) i veckan efter midsommar.

Vid vinterträffen introduceras årets nya repertoarområde. Det musikaliska arbetet siktar emot den konsert som avslutar sommarträffen. Som deltagare i kursen förväntas du kunna ta eget ansvar för instuderingen av din stämma under tiden mellan vinter- och sommarträff. Under sommarträffen är arbetet koncentrerat mot ett musikaliskt fullödigt resultat på den avslutande konserten, inte mot inträning av stämmor.

Deltagande i vinterträffen är inte ett krav för deltagande i sommarträffen.

Repertoar

Årets verk:

Sacred Concert av Duke Ellington, i arrangemang för sopransolist, blandad kör, blåskvartett och kompgrupp, av John Høybye och Anders Ekdahl.

Boende


Vi bor och repeterar på Lida Friluftsgård, vackert beläget i ett naturreservat vid sjön Getaren, 7 km söder om Tullinge station.
I priset ingår 4-bäddsstugor med våningssängar och enkelsängar i Vandrarhemsdelen. I mån av plats kan 2 personer dela på en fyrbäddstuga till en högre kostnad. I stugorna finns inte toalett och dusch, men servicehus ligger i nära anslutning till dem. Vandrarhemmet har toalett och dusch i samma byggnad. Det finns husvagnsplatser.

Kursavgift

Med boende och förplägnad på Lida i 4 bäddsstuga
eller vandrarhem
5.700 kr
Med boende i 2-bäddsstuga8.200 kr
Med eget boende4.450 kr
Med boende i egen husvagn5.700 kr

I ovanstående summor ingår en deltagaravgift om 1.900 kr. Priset är för hela kursen och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.
Observera att varje kursdeltagare själv står för sin egen resa till och från Huddinge.

Resefördelning

För att det ska vara möjligt att delta i Rikskörens verksamhet oavsett var i landet du är bosatt tillämpar vi resefördelning för medlemmar i Rikskören. Det innebär att var och en av kursdeltagarna efter avslutad kurs redovisar kostnaden för sitt billigaste resealternativ från hemorten och till kursorten. Den sammanlagda resekostnaden för kören slås sedan ut på alla kursdeltagarna. Kursdeltagare som inte är medlemmar i Rikskören täcker sina egna resekostnader.

Detta ingår i kursavgiften

 • Repetitioner och konsert, inkl. lokaler och övriga kostnader
 • Deltagande i olika arbetsbodar, t.ex. tonbildning, sång i grupper, musikteori…
 • Boende i 4-bäddsstuga (ev 2-bäddsstuga utan toalett o dusch) eller vandrarhem
 • Frukost, lunchbuffé med minst 2 rätter att välja på, måltidsdryck och kaffe, eftermiddagsfika med kaka/bulle, kvällsvard och festmåltid sista kvällen
 • Professionell musikalisk ledning och samarbete med professionella musiker

Detta ingår inte i priset

 • Noter
 • Resa till och från kursorten
 • Dryck utöver mineralvatten till lunch, middag och avslutningssamkväm

Anmälningsvillkor och betalning

 1. Skicka in Din anmälan senast 26 mars. Anmälan är bindande. Använd gärna formuläret nedan.
 2. Anmälningsavgift på 2.000 kronor ska vara kören tillhanda senast 27 mars. Betala till bankgiro: 5708-2737 (Swedbank), Rikskören Pro Musica.
 3. Sluträkning kommer efter 28 mars och ska vara betald senast 22 maj.
  Om du skulle ändra dig eller få förhinder kan du avanmäla dig fram till och med 21 maj. Då återbetalas ej anmälningsavgiften, men du får ingen ytterligare räkning. Vid avanmälan efter 21 maj debiteras du hela kursavgiften.
  OBS! Utebliven slutbetalning gäller inte som avanmälan. Endast skriftlig avanmälan, i brev eller per mail, gäller.
 4. Både anmälan och eventuell avanmälan görs skriftligen till: Inger Högström, Aklejavägen 5, 141 43 Huddinge alt. hogstrom.inger@gmail.com, eller genom att fylla i formuläret här på sidan.
  För att kursen ska genomföras måste minst 35 sångare vara anmälda senast 26 mars 2019.

Kursen börjar på ankomstdagen. Priserna är för hela kursen, och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.

Medföljande

Medföljande gäster som inte deltar i körkursen välkomnas. Medföljande betalar boende men ingen deltagaravgift.

Kursledning

Fredrik Winberg

Rikskören Pro Musicas dirigent och konstnärliga ledare sedan 2006 är Fredrik Winberg. Fredrik är utbildad sångare, dirigent och pedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har varit verksam i Sveriges körliv i över 20 år. Till vardags jobbar han med att sörja för återväxten av körsångare genom sitt arbete vid Adolf Fredriks musikklasser, där han leder legendariska Adolf Fredriks Flickkör. Han undervisar även i dirigering, körmetodik och körsång vid Musikhögskolan i Örebro, samt leder Västerås Kammarkör.

www.fredrikwinberg.se

Sommarkurs 2019 – information

Information inför sommarkursen 2019: Duke Ellingtons Sacred Concert

Noter

Vi kommer att använda oss av John Höybyes/Peder Pedersens arrangemang och sammanställning, som finns utgiven på Gehrmans Förlag.

www.gehrmans.se, beställningsnummer WC1600243

Vi kommer även att sjunga Is God a Three Letter Word for Love? i arrangemang av Torsten Englund. Finns på samma förlag.

www.gehrmans.se, beställningsnummer GE 11437

När du anmälde dig kryssade du i om du har egna noter eller ej. Du kan beställa noter som finns på plats när du kommer till kursen, eller så använder du ovanstående uppgifter för att beställa dina egna noter i förväg, vilket är att föredra.

Musikalisk information

Vi kommer inte att sjunga alla delar i det långa verket under kursen. Här framgår vilka strykningar vi gör.

 1. Praise God
 2. Heaven
 3. Freedom-suite
  1. a) To be contended
  2. b) Freedomstruken
  3. c) Word you heardstruken
  4. d) Freedom is a wordstruken
  5. e) Sweet, fat and that
  6. f) Svoboda
  7. g) To be contended
 4. The shepherd
 5. The Majesty of God
 6. Come Sunday
 7. David danced
 8. Almighty Godstruken
 9. (T.G.T.T.) – endast solist, ingen kör
 10. Praise God and dance

Programordningen på konserten kan komma att bli en annan än den numrering satserna har i partituret.

Konsertkläder

Meddelas senare.