Kontakt

Lars-Olof Legén, ordförande | ordf@rikskoren.se

Anna-Greta Palm, sekreterare | sekreterare@rikskoren.se

Inger Högström, kassör | kassor@rikskoren.se

Fredrik Winberg, dirigent & konstnärlig ledare | dirigent@rikskoren.se

Fredrik Svensson, webmaster | webmaster@rikskoren.se