Sommarkurs 2019

Anmäl dig till en inspirerande och härlig sommarvecka, med Duke Ellingtons Sacred Concert på programmet!

Duke Ellington
Duke Ellington

Årets sommarkurs med Rikskören Pro Musica kommer att handla om Duke Ellingtons Sacred Concert, i arrangemang för sopransolist, blandad kör, blåskvartett och kompgrupp av John Høybye och Anders Ekdahl.

Sacred Concerts är olika sammanställningar av  körkompositioner av Duke Ellington från första hälften av 1960-talet. De hade stor framgång 1965 vid uruppförandet i Grace Cathedral i San Francisco. Senare framfördes de vid konserter med lokala körer runtom i världen, därav många gånger i Norden och Sverige, då ofta med Alice Babs som sångsolist. Fram till sin bortgång 1974 ägnade sig Duke Ellington i stor utsträckning åt andlig musik. Hans Sacred Concerts kan ses som första steget i denna riktning.

Schema

Sommarkursen 2019 äger rum på Lida Friluftsgård i Huddinge vecka 26, med avslutande konsert i Huddinge kyrka lördag 29 juni.

Angivet schema kan komma att ändras vad gäller innehållet i vissa pass.

Kurspresentation

Rikskörkursen Pro Musica har sin grund i den riksomfattande kör som startade ur en körledarkurs inom ABF 1954. Kursdeltagarna ville inte sluta sjunga tillsammans, och en ny kör var född. Eftersom kursdeltagarna var från alla delar av landet har kören fortsatt att vara öppen för medlemmar från hela landet. Den körkurs som Rikskören numera anordnar är uppdelad på två kurstillfällen: En vinterträff, som äger rum på Valla Folkhögskola i Linköping mellan nyår och trettonhelg, och en sommarträff som äger rum på olika folkhögskolor i Sverige (och ibland utomlands) i veckan efter midsommar.

Vid vinterträffen introduceras årets nya repertoarområde. Det musikaliska arbetet siktar emot den konsert som avslutar sommarträffen. Som deltagare i kursen förväntas du kunna ta eget ansvar för instuderingen av din stämma under tiden mellan vinter- och sommarträff. Under sommarträffen är arbetet koncentrerat mot ett musikaliskt fullödigt resultat på den avslutande konserten, inte mot inträning av stämmor.

Deltagande i vinterträffen är inte ett krav för deltagande i sommarträffen.

Repertoar

Årets verk:

Sacred Concert av Duke Ellington, i arrangemang för sopransolist, blandad kör, blåskvartett och kompgrupp, av John Høybye och Anders Ekdahl.

Boende


Vi bor och repeterar på Lida Friluftsgård, vackert beläget i ett naturreservat vid sjön Getaren, 7 km söder om Tullinge station.
I priset ingår 4-bäddsstugor med våningssängar och enkelsängar i Vandrarhemsdelen. I mån av plats kan 2 personer dela på en fyrbäddstuga till en högre kostnad. I stugorna finns inte toalett och dusch, men servicehus ligger i nära anslutning till dem. Vandrarhemmet har toalett och dusch i samma byggnad. Det finns husvagnsplatser.

Kursavgift

Med boende och förplägnad på Lida i 4 bäddsstuga
eller vandrarhem
5.700 kr
Med boende i 2-bäddsstuga8.200 kr
Med eget boende4.450 kr
Med boende i egen husvagn5.700 kr

I ovanstående summor ingår en deltagaravgift om 1.900 kr. Priset är för hela kursen och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.
Observera att varje kursdeltagare själv står för sin egen resa till och från Huddinge.

Resefördelning

För att det ska vara möjligt att delta i Rikskörens verksamhet oavsett var i landet du är bosatt tillämpar vi resefördelning för medlemmar i Rikskören. Det innebär att var och en av kursdeltagarna efter avslutad kurs redovisar kostnaden för sitt billigaste resealternativ från hemorten och till kursorten. Den sammanlagda resekostnaden för kören slås sedan ut på alla kursdeltagarna. Kursdeltagare som inte är medlemmar i Rikskören täcker sina egna resekostnader.

Detta ingår i kursavgiften

 • Repetitioner och konsert, inkl. lokaler och övriga kostnader
 • Deltagande i olika arbetsbodar, t.ex. tonbildning, sång i grupper, musikteori…
 • Boende i 4-bäddsstuga (ev 2-bäddsstuga utan toalett o dusch) eller vandrarhem
 • Frukost, lunchbuffé med minst 2 rätter att välja på, måltidsdryck och kaffe, eftermiddagsfika med kaka/bulle, kvällsvard och festmåltid sista kvällen
 • Professionell musikalisk ledning och samarbete med professionella musiker

Detta ingår inte i priset

 • Noter
 • Resa till och från kursorten
 • Dryck utöver mineralvatten till lunch, middag och avslutningssamkväm

Anmälningsvillkor och betalning

 1. Skicka in Din anmälan senast 26 mars. Anmälan är bindande. Använd gärna formuläret nedan.
 2. Anmälningsavgift på 2.000 kronor ska vara kören tillhanda senast 27 mars. Betala till bankgiro: 5708-2737 (Swedbank), Rikskören Pro Musica.
 3. Sluträkning kommer efter 28 mars och ska vara betald senast 22 maj.
  Om du skulle ändra dig eller få förhinder kan du avanmäla dig fram till och med 21 maj. Då återbetalas ej anmälningsavgiften, men du får ingen ytterligare räkning. Vid avanmälan efter 21 maj debiteras du hela kursavgiften.
  OBS! Utebliven slutbetalning gäller inte som avanmälan. Endast skriftlig avanmälan, i brev eller per mail, gäller.
 4. Både anmälan och eventuell avanmälan görs skriftligen till: Inger Högström, Aklejavägen 5, 141 43 Huddinge alt. hogstrom.inger@gmail.com, eller genom att fylla i formuläret här på sidan.
  För att kursen ska genomföras måste minst 35 sångare vara anmälda senast 26 mars 2019.

Kursen börjar på ankomstdagen. Priserna är för hela kursen, och det görs inget avdrag om du anländer senare eller lämnar tidigare.

Medföljande

Medföljande gäster som inte deltar i körkursen välkomnas. Medföljande betalar boende men ingen deltagaravgift.

Kursledning

Fredrik Winberg

Rikskören Pro Musicas dirigent och konstnärliga ledare sedan 2006 är Fredrik Winberg. Fredrik är utbildad sångare, dirigent och pedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har varit verksam i Sveriges körliv i över 20 år. Till vardags jobbar han med att sörja för återväxten av körsångare genom sitt arbete vid Adolf Fredriks musikklasser, där han leder legendariska Adolf Fredriks Flickkör. Han undervisar även i dirigering, körmetodik och körsång vid Musikhögskolan i Örebro, samt leder Västerås Kammarkör.

www.fredrikwinberg.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *